Pripreme za studij dizajna

1. CIKLUS

20.1. - 23.3.

3 školska sata tjedno

Subotom 15:00 - 17:15

2. CIKLUS

13.4 - 15.6.

3 školska sata tjedno

Subotom 15:00 - 17:15

VELIČINA GRUPE

Do 8 učenika

CIJENA

Jednokratno plaćanje ciklusa s popustom:
195 € ciklus
Obročno plaćanje:
3 obroka po 70 €

Naše pripreme najbolji su način za cjelovitu pripremu za prijemni ispit iz studija dizajna, bilo da se prijavljujete na Dizajn vizualnih komunikaciju na UMAS-u ili na Studij dizajna pri Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu.

Odvijaju se u dva ciklusa; raniji počinje u krajem siječnja, a kasniji u travnju. Ciklus se sastoji od 10 predavanja, podjeljenih u tematske jedinice koje obuhvaćaju sva glavna područja zastupljena na prijemnom ispitu:

  • teorija, opća kultura
  • fotografija (terenska nastava)
  • osnove tipografije, slikanje
  • dizajn pisma
  • dizajn logotipa
  • osnove tehničkog crtanja, perspektiva, stolica
  • dizajn plakata
  • dizajn mape, layout
  • probni prijemni

Svako predavanje traje 3 školska sata, kako biste imali dovoljno vremena za izradu radova za mapu. Rad se odvija u malim grupama (do 8 učenika), kako bismo se mogli posvetiti svakom učeniku.


language