Matematika - A razina

Matematika - A razina
1. CIKLUS

studeni - ožujak
(5 mjeseci)
+ ponavljanje u lipnju
FOND SATI: 42 šk. sata

2. CIKLUS

veljača - lipanj
(5 mjeseci)
FOND SATI: 42 šk. sata

3. INTENZIVNI CIKLUS

travanj - lipanj
(3 mjeseca)
FOND SATI: 22 šk. sata

VELIČINA GRUPE

8-14 učenika

CIJENA CIKLUSA

1. ili 2. CIKLUS: 280 € (5 obroka po 56 €/mjesečno)

3. INTENZIVNI CIKLUS: 150 € (3 obroka po 50 €/mjesečno)

Ispit iz Matematike na osnovnoj razini sastoji se od sljedećih područja ispitivanja i u omjerima bodovne zastupljenosti: Brojevi (10 %), Algebra i funkcije (50 %), Oblik i prostor (15 %), Mjerenje (20 %), Podatci, statistika i vjerojatnost (5 %).

Naš program nastave za Matematiku sastavljen je prema smjernicama iz Ispitnog kataloga za državnu maturu. Program posvećuje pažnju pojedinim potpodručjima ispitivanja sukladno njihovoj bodovnoj zastupljenosti na ispitu; na taj način omogućen je optimalan rezultat na ispitu.

KONCEPT PRIPREMA:

  • učestale provjere usvojenog znanja
  • ponavljanje/ispitivanje naučenog na kraju svakog sata
  • rad isključivo na tipu zadataka kakav se pojavljuje na maturi
  • konzultacije pred ispit


KONCEPT SATA

  • (kratki osvrt na domaće radove od prethodne lekcije)
  • teoretske osnove nove lekcije
  • demonstracija i vođeno/samostalno rješavanje zadataka
  • sinteza sata kroz interakciju i ispitivanje
  • domaći rad: samostalno rješavanje zadataka i sinteza naučenog

language