Fizika

Fizika
1. CIKLUS

siječanj - svibanj
(5 mjeseci)
+ satovi ponavljanja 6/24
FOND SATI: 40 šk. sati

2. INTENZIVNI CIKLUS

travanj - lipanj
(3 mjeseca)
FOND SATI: 24 šk. sata

VELIČINA GRUPE

6-14 učenika

CIJENA CIKLUSA

1. CIKLUS: 275 € (5 obroka po 55 €/mjesečno)

2. INTENZIVNI CIKLUS: 159 € (3 obroka po 53 €/mjesečno)

Ispit iz fizike slovi za jedan od najzahtjevnijih na državnoj maturi. Sukladno tome, naše pripreme uključuju povećan fond sati, kako biste sa sigurnošću savladali gradivo i spremni dočekali maturu.

Naš program nastave za fiziku sastavljen je prema smjernicama iz Ispitnog kataloga za državnu maturu. Ispitom državne mature iz Fizike provjerava se znanje u sljedećim područjima: Struktura tvari, Međudjelovanje, Gibanje, Energija. Program posvećuje pažnju pojedinim potpodručjima ispitivanja sukladno njihovoj bodovnoj zastupljenosti na ispitu; na taj način omogućen je optimalan rezultat na ispitu.

KONCEPT PRIPREMA:

  • Ulazno testiranje, tj. simulacija ispita državne mature sa personaliziranim osvrtom
  • ponavljanje/ispitivanje naučenog na kraju svakog sata
  • rad isključivo na tipu zadataka kakav se pojavljuje na maturi
  • konzultacije pred ispit


KONCEPT SATA

  • (kratki osvrt na domaće radove od prethodne lekcije)
  • teoretske osnove nove lekcije
  • demonstracija i vođeno/samostalno rješavanje zadataka
  • sinteza sata kroz interakciju i ispitivanje
  • domaći rad: samostalno rješavanje zadataka i sinteza naučenog

language