Hrvatski jezik

Hrvatski jezik
PROLJETNI CIKLUS

ožujak - lipanj
(4 mjeseca)

FOND SATI

32 šk. sata

VELIČINA GRUPE

8-14 učenika

CIJENA CIKLUSA

220 €
(4 obroka po 55 €/mjesečno)

Državna matura iz hrvatskog jezika polaže se na jednoj razini. Ispit je ustrojen prema trima područjima: Čitanje (bodovna zastupljenost: 38%), Hrvatski jezik (bodovna zastupljenost: 18%) i Pisanje (bodovna zastupljenost 44%).

Naš program nastave za hrvatski jezik sastavljen je prema smjernicama iz Ispitnog kataloga za državnu maturu. Program posvećuje pažnju pojedinim obrazovnim područjima sukladno njihovoj bodovnoj zastupljenosti na ispitu; na taj način omogućen je optimalan rezultat na ispitu.

KONCEPT PRIPREMA:

  • Ulazno testiranje, tj. simulacija ispita državne mature sa personaliziranim osvrtom
  • učestalo vježbanje pisanja sažetaka i eseja
  • ponavljanje/ispitivanje naučenog na kraju svakog sata
  • rad isključivo na tipu zadataka kakav se pojavljuje na maturi
  • konzultacije pred ispit


KONCEPT SATA

  • (kratki osvrt na domaće radove od prethodne lekcije)
  • teoretski osnove nove lekcije
  • demonstracija i vođeno rješavanje zadataka
  • sinteza sata kroz interakciju i ispitivanje
  • domaći rad: samostalno rješavanje zadataka i sinteza naučenog

language