Tečaj njemačkog jezika

Tečaj njemačkog jezika
INTENZIVNI POČETNI TEČAJ

start u studenom (A1) i ožujku (A2)

VELIČINA GRUPE

6-12 osoba

BROJ SATI

2 šk. sata tjedno (90 min)
Ukupno 32 šk. sata po ciklusu

CIJENA CIKLUSA

140 €
(5% popusta kod jednokratnog plaćanja)

CIJENA MJESEČNO

35 €

Naši intenzivni tečajevi njemačkog jezika za početne i napredne polaznike pripremiti će vas kako za svakodnevnu komunikaciju u stranom jeziku, tako i za polaganje certificiranih međunarodnih ispita na stranom jeziku, kako biste bili što kompetitivniji na tržištu rada.

U slučaju da ste prethodno pohađali tečajeve njemačkog, potrebno je ispuniti kratki test, kako bismo mogli vas mogli precizno alocirati u grupu sukladno vašoj razini poznavanja jezika. Ako nemate formalne poduke iz njemačkog jezika, preporuča se krenuti od početnog stupnja, tj. A1.

U ponudi su sljedeći tečajevi njemačkog jezika:

  • INTENZIVNI POČETNI TEČAJ:
    1. ciklus (11. mj. - 2. mj.): A1
    2. ciklus (3. mj. - 6. mj.): A2
  • NAPREDNI TEČAJ:
    1. ciklus (11. mj. - 2. mj.): B1.1. - B1.2.
    2. ciklus (3. mj. - 6. mj.): B1.3. - B1.4.

Moguće je krenuti početkom prvog ciklusa (u studenom) ili početkom drugog ciklusa (u ožujku).

language