Engleski jezik - A razina

Engleski jezik - A razina
PROLJETNI CIKLUS

ožujak - lipanj
(4 mjeseca)

FOND SATI

32 šk. sata

VELIČINA GRUPE

8-13 učenika

CIJENA CIKLUSA

220 €
(4 obroka po 55 €/mjesečno)

Viša razina ispita iz Engleskoga jezika usklađena je s kurikulumom od 1. do 4. razreda opće, klasične, prirodoslovno-matematičke i prirodoslovne gimnazije. Ispit je ustrojen prema trima područjima: Čitanje, Slušanje i Pisanje, a piše se ukupno 180 minuta.

Naš program nastave za Engleski jezik sastavljen je prema smjernicama iz Ispitnog kataloga za državnu maturu. Iako je svaka je cjelina jednako vrednovana u ispitu (1/3), najveći napredak kod učenika može se ostvariti u ispitu Pisanja, stoga je tom dijelu posvećena najveća pažnja.

KONCEPT PRIPREMA:

 • Ulazno testiranje, tj. simulacija ispita državne mature sa personaliziranim osvrtom
 • 10 sati učenja čitanja s razumjevanjem
 • 6 sati vježbanja slušnih testova
 • 16 sati vježbanje pisanja eseja (s ispravkom kao na maturi)
 • ponavljanje ključnih jezičnih struktura na svakom satu
 • nadograđivanje vokabulara na svakom satu
 • razrada argumenata za eseje te pisanje brojnih eseja (sa pruženim osvrtom predavača)
 • rad isključivo na tipu zadataka kakav se pojavljuje na maturi
 • konzultacije pred ispit


KONCEPT SATA

 • (kratki osvrt na domaće radove od prethodne lekcije)
 • teoretske osnove nove lekcije
 • demonstracija te vođeno i samostalno rješavanje zadataka
 • sinteza sata kroz interakciju i ispitivanje
 • domaći rad: samostalno rješavanje zadataka i sinteza naučenog

language