Matematika - B razina

Matematika - B razina
1. CIKLUS

studeni - veljača
(4 mjeseca)
+ ponavljanje u lipnju
FOND SATI: 36 šk. sati

2. CIKLUS

ožujak - lipanj
(4 mjeseca)
FOND SATI: 36 šk. sati

3. INTENZIVNI CIKLUS

travanj - lipanj
(2.5 mjeseca)
FOND SATI: 18 šk. sati

VELIČINA GRUPE

8-14 učenika

CIJENA CIKLUSA

1. ili 2. CIKLUS: 240 € (4 obroka po 60 €/mjesečno)
3. INTENZIVNI CIKLUS: 120 € (3 obroka po 40 €/mjesečno)

Ispit iz Matematike na osnovnoj razini sastoji se od sljedećih područja ispitivanja i u omjerima bodovne zastupljenosti: Brojevi (20 %), Algebra i funkcije (40 %), Oblik i prostor (15 %), Mjerenje (15 %), Podatci, statistika i vjerojatnost (10 %).

Naš program nastave za Matematiku sastavljen je prema smjernicama iz Ispitnog kataloga za državnu maturu. Program posvećuje pažnju pojedinim potpodručjima ispitivanja sukladno njihovoj bodovnoj zastupljenosti na ispitu; na taj način omogućen je optimalan rezultat na ispitu.

KONCEPT PRIPREMA:

  • učestale provjere usvojenog znanja
  • ponavljanje/ispitivanje naučenog na kraju svakog sata
  • rad isključivo na tipu zadataka kakav se pojavljuje na maturi
  • konzultacije pred ispit


KONCEPT SATA

  • (kratki osvrt na domaće radove od prethodne lekcije)
  • teoretske osnove nove lekcije
  • demonstracija i vođeno/samostalno rješavanje zadataka
  • sinteza sata kroz interakciju i ispitivanje
  • domaći rad: samostalno rješavanje zadataka i sinteza naučenog

language